Strømfri teknologi

iLOQ - Populært og innovativt låsesystem - elektronisk

  • Selvforsynende og bæredygtigt
  • Stærk kryptering - nøgler kan ikke kopieres
  • Enkel og sikker at administrere
  • Perfekt til beboelses- og erhvervsejendomme!
Play Video

iLOQ logoDet finske låsesystem iLOQ er et enormt innovativt låsesystem. Det adskiller sig fra andre løsninger på flere afgørende punkter.

Mest bemærkelsesværdigt, kan iLOQ etableres relativt ubesværet, da iLOQ låsesystemet er selvforsynende med energi.

Energien til drift af låsesystemet generes kinetisk ved indførelse af nøglen. Det betyder at iLOQ kan installeres uden store omkostninger, da der hverken skal trækkes kabler eller bruges batterier.

En iLoq prisliste kan du få ved at kontakte os:

Få et tilbud!

Udfyld formularen og vi sender dig et uforpligtende prisoverslag!

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

iLoq er nemt

Systemet programmeres via iLOQ’s manager-software, og det kan I som kunde vælge selv at administrere eller lade sin låsesmed gøre. Systemet er fuldstændig skalérbart og kan anvendes af både små og store erhverv, kontorer, boligejendomme, institutioner, sportsklubber og lignende. Ethvert sted med enten mange nøglebærere og/eller høj frekvens af udskiftninger af nøglebærere.

Låsesystemet fra iLOQ er det ubetinget bedste i sit marked, da det udover at løse de opgaver, der altid forventes af et låsesystem, samtidigt er udviklet med bæredygtighed for øje.

Teknologien i iLOQ’s låsesystem begrænser ressourceforbrug som kabler og batterier, og nøglerne kan omprogrammeres efter behov.

Det bidrager samtidigt bæredygtigt til slutbrugerens cirkulære økonomi fremfor lineær, og alt sammen uden at gå på kompromis med sikkerheden i systemet. Snarere tværtimod: Vedligeholder man den elektroniske sikkerhed i iLOQ manager-software, vil systemet om flere år være lige så sikkert som ved etablering - uden at have kostet en masse undervejs. Systemet skal blot holdes opdateret, så har man i iLOQ en stærk løsning i virkelig mange år.

iLOQ Home door v5Med et låsesystem fra iLOQ vil man høste en masse “gratis” frugter på den gennemtænkte teknologi, som tydeligt er udviklet med bæredygtighed for øje.

Der er åbenlyst en gevinst på den strømfri teknologi, og systemet er økonomisk bæredygtigt, da det er en investering, som allerede er tjent hjem, første gang en nøgle mistes.

Derudover vil man også opleve en masse mindre håndgribelige gevinster som fx smidighed, tryghed, bekvemmelighed og oplevelsen af et helt uovertruffent og gennemtænk produkt.

iLOQ S5 systemet

iLOQ S5 er den mest populære løsning, og kan som udgangspunkt anbefales til 95% af de henvendelser, vi oplever.

Det er ideelt til beboelses- og erhvervsejendomme.

Det minder opbygningsmæssigt om et traditionelt mekanisk låsesystem, hvor man tildeler rettigheder til de enkelte nøgler, som så giver adgang i de enkelte cylindre.

Med iLOQ kan disse rettigheder dog redigeres og tilpasses, som behovet skifter. Både i nøglerne, hvis en nøglebærer skal have redigeret sine adgangsrettigheder. Og også i cylindrene, hvis de skal have redigeret deres adgangsrettigheder.

Nøglerne programmeres med stærk kryptering, som ikke kan kopieres. Det hele kan klares af systemets administrator, administrationen er enkel, og det holder udgifterne til vedligeholdelsen af systemet nede.

Adgangsstyring med iLOQ

Med iLOQ låsesystemet kan rettigheder nemt tildeles eller fjernes via iLOQ manager-software, som er cloudbaseret og derfor kan tilgås fra flere lokationer.

Som administrator af systemet kan man med sit programmeringsudstyr logge på clouden og udføre de ændringer, man måtte ønske. Da der ikke findes batterier i låsecylindrene, skal opdateringer ‘bæres’ ud til de enkelte døre. Typisk flyttes disse data via nøglerne i systemet, da opdateringer i systemet spredes, når nøglerne kommer i de enkelte cylindre.

iloq 35 of 27Den mest populære og optimale løsning er at etablere et online-punkt et sted i bygningen, som løbende modtager de ændringer, man udfører i clouden.

På den måde vil de ændringer, man udfører i clouden, med det samme blive kommunikeret ud til denne online-læser, som vil opdatere alle de nøgler, der bruges i denne lås.

Typisk vil dette være en høj-trafik dør, fx indgangsdør til kontorlandskab eller en port-åbning til baggård. På sådan en høj-trafik dør kommer mange nøgler forbi dagligt og bevæger sig videre i huset.

Derefter vil de opdaterede nøgler bære informationerne videre til de øvrige døre i systemet.

Fleksibelt og skalerbart

Låsesystemet fra iLOQ er enormt fleksibelt og skalerbart til ethvert behov, og systemet vil også fungere fint uden et online-punkt. Det kræver dog lidt mere ‘ben-arbejde’ at få opdateringerne ud til de enkelte cylindre. Det er ikke alle opdateringer, der haster lige meget at få kommunikeret ud. Hvis en nøgle er mistet, kan man blackliste denne nøgle og få denne opdatering spredt ud i systemet i det tempo, der måtte ønskes. 

Et par tænkte eksempler kunne være, at der ved en fraflytning overdrages 4 nøgler til lejlighedens nye beboere, i iLOQ manager-software kan ses, at der tidligere er udleveret 5 nøgler til denne lejlighed. Her mangler altså en nøgle, men situationen er ikke akut, og denne opdatering kan måske accepteres a tage nogle dage at blive spredt i systemet.

Drejer det sig i stedet om en afskediget ansat i en virksomhed, som ikke vil aflevere sin nøgle, eller ved decideret tyveri af en nøgle, er situationen noget mere akut. Her skal opdateringen kommunikeres hurtig ud i alle relevante låse. Og igen, så matcher iLOQ det aktuelle behov, hvad enten det er akut eller ej.

Få et tilbud!

Udfyld formularen og vi sender dig et uforpligtende prisoverslag!

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Til både små og store løsninger

iLOQ kunne levere en løsning, som matcher størrelsen på ethvert behov. Hvad enten det er et mindre kontorfælleskab med blot et par døre og 10 nøgler, eller en restaurant-kæde med 15 lokationer og hundredevis af nøgler, eller sågar et universitet, kan man med iLOQ skræddersy den helt rigtige løsning. En løsning, der hverken er over- eller underdimensioneret, men som specifikt matcher det aktuelle behov.

Låsesystemet fra iLOQ er fuldt skalérbart, og systemkapaciteten er enorm. Et låsesystem vil kunne kapere hundredetusindevis af låse og nøgler. Det er under danske forhold praktisk talt ubegrænset, da selv ikke de største arbejdspladser eller institutioner, vi har herhjemme, vil kunne udfordre denne enorme kapacitet. Men det matcher altså også fint helt enkle løsninger med få døre og nøgler.

Der er desuden en enorm fleksibilitet i håndteringen af låsesystemet. Man kan vælge selv at programmere nøgler og låse, eller man kan lade sin låsesmed håndtere det.

Man kan frit vælge hvilken låsesmed man ønsker, blot vedkommende er iLOQ forhandler. Administration af systemet er enkelt, og brugerfladen er intuitiv.

Ligeledes gælder det eksempelvis med iLOQ’s online-læsere. De er enormt effektive, da de kommunikerer via 4G med databasen i clouden. De modtager derfor lynhurtigt nye ændringer og holder låsesystemet stærkt opdateret. Disse online læsere er blot en mulig udbygning af systemet og er altså ikke nødvendige for at systemet fungerer. Det kommer helt an på behovet, men muligheden findes.

iLOQ_Manager_updating_RGB_HR

Konstant højt sikkerhedsniveau - også ved stor medarbejderudskiftning

Med iLOQ er I sikret et højt niveau af kontrol i form af løbende opdatering af systemet. Hvis I er en virksomhed med stor udskiftning af medarbejdere, fx pga af studiejobs, sæsonarbejde eller lignende, så vil I have særlig gavn af et iLOQ låsesystem.

Mange virksomheder, som har høj udskiftningsfrekvens blandt sine ansatte undlader at udlevere nøgler til andre end betroede medarbejdere. Ikke fordi de øvrige ansatte ikke må kunne åbne og lukke virksomheden, men for at undgå at en nøgle mistes. Det kan betyde en del daglige begrænsninger, da der så skal være en bestemt person til stede for at kunne åbne eller lukke, eller til at komme ind på lageret og lignende.

Med iLOQ vil I trygt kunne udstyre jeres ansatte med en nøgle, også selvom de blot skal være ansat en sæson. Det vil gøre mange arbejdsgange mere smidige uden at I løber en stor risiko. Skulle uheldet ske, at en ansat mister eller glemmer at returnere sin nøgle, skal denne nøgle blot programmeres ud af systemet.

Så er sikkerheden igen intakt, uden tilkald af låsesmed, uden utryghed og uden udlevering af helt nye nøgler til alle ansatte. Ganske få bekymringer, udgifter og besvær, i en ellers besværlig situation.

Ligeledes kan I også tildele enkelte personer flere rettigheder, hvis de skal kunne færdes i mere end én afdeling. Eller færre rettigheder kan tildeles, hvis en ansat har haft sin færden spredt ud på flere afdelinger, men nu kun skal færdes i nogle få.

I tilfælde af, at I pludselig har fået returneret flere ansattes nøgler, kan disse reset’es og omprogrammeres til ens nye behov. En iLOQ nøgle vil også trygt kunne udleveres til en leverandør, som kommer i tidsrum hvor der ingen ansatte er. En leverandørnøgle kan begrænses i sin adgang, både ift. fysiske døre, den virker i, og ift. tidsrum.

Få styr på nøglerne ved fraflytninger

En af de situationer, hvor der oftest er usikkerhed omkring nøgleantallet, er ved fraflytninger. Det er helt naturligt, for der vil over tid komme mange mennesker i en bolig, som vil blive betroet en nøgle: Venner og familie, kærester, naboer, overnattende gæster osv. Det kan betyde, at der over tid er blevet udleveret rigtig mange nøgler, som ikke videregives til de nye beboere.

Med iLOQ er dette til at håndtere og løse uden dramatik. I vil i iLOQ manager-software kunne se, hvor mange nøgler den enkelte bolig har fået udleveret. Stemmer dette antal ikke overens med de returnerede nøgler, så programmeres de bortkomne nøgler blot ud af systemet.

Det vil ikke alene sikre den enkelte beboers vished om, at der ikke er uautoriserede nøgler til boligen i omløb, men det vil også sikre ejendommens øvrige beboere.

Når disse bortkomne nøgler udelukkes, vil der ikke være adgang til cykelkældre, barnevognsrum og lignende for uvedkommende.

iLOQ_5series_phone and key

Hent en log fra en cylinder

Med iLOQ S5 har I mulighed for at hente en logfil ud af en cylinder. Det er heldigvis sjældent nødvendigt, men hvis uheldet er ude, kan det være en stor fordel.

Hvis der fx skulle foregå internt tyveri på enten arbejdspladsen, i sportsklubben eller i boligforeningen, kan det være overordenligt gavnligt at kunne hente en log for cylinderen til lokalet hvorfra tyveriet er sket. Naturligvis for at kunne identificere den skyldige, men i ligeså høj grad for at kunne frikende alle andre.

Det kan være en stærk gift i et team, hvis alle principielt er mistænkte. Som administrator af iLOQ manager systemet, kunne udtrække en logfil fra cylinderen, ved fysisk at hente loggen fra cylinderen over på programmeringsenheden, og derefter koble udstyret til sin PC, og få en liste over trafikken i cylinderen.

Her vil også fremgå, hvis slettede eller blacklistede nøgler har forsøgt at åbne cylinderen.

iLOQ S50 - Når mobilen skal være nøglen

iLOQ S5 deler platform og systemarkitektur med iLOQ S50, der er den første og pt eneste NFC-baserede låsecylinder, som bruger strømmen fra en smartphone til oplåsning.

Telefonen er altså både nøgle og strømkilde. Det kan kombineres med fysiske nøgler i systemet.

Hele systemet administreres let og omkostningseffektivt ved hjælp af cloud-baserede iLOQ Manager-software. Softwarens adgangsrettigheder godkendes af både personlige login-oplysninger og iLOQ’s Master- programmeringsnøgle.

Administration af systemet er nemt, da brugeren har realtidsvisning i softwaren af adgangsrettigheder, mobilnøgler, låse og læsere placeret på kortet eller en grundplan.

Oprettelse og deling af en ny mobilnøgle, tilpasning af adgangsrettigheder eller blacklistning af en mistet nøgle styres hurtigt og nemt.

Låsesmed i København

Lokal låsesmed i København

Den Cyklende Låsesmed er på gaderne i både Frederiksberg Kommune samt hele Storkøbenhavn, hvilket naturligvis også dækker alle brokvartererne.

Samtidig kan du være sikker på, at Den Cyklende Låsesmed er det rette valg for din grønne samvittighed, når det kommer til at vælge den rigtige låsesmed i København.

Glem ikke, at myldretid i København absolut intet betyder for os – din låsesmed kommer igennem uanset tidspunktet på dagen!