Låsesmed på Amager / Ørestad og Dragør

Låsesmed på Amager

Amager er Danmarks tættest befolkede ø med godt 200.000 indbyggere og et ekstremt hurtigt voksende antal firmaer, der tiltrækker både nye beboere og ansatte til øen. Ikke mindst Ørestaden er exceptionel med allerede over 8.000 indbyggere i den ret nye bydel på Amager. Selvom det kun er de færreste, der tænker over det: Amager er også hjemstedet for Københavns Lufthavn, der er Nordeuropas største trafikknudepunkt og i nær fremtid runder de 40 millioner passagerer årligt.

Helt unikt er, at Amager også er hjemstedet for enestående natur mere eller mindre i storbyen, og der er alt fra skov over vådområder til enge med et rigt dyreliv.

Låsesmed ved Vestamager på Amager

 

Amager er kendt for:

En beboer på Amager kaldes en  amager eller halvt i spøg ama'rkaner. Og som nævnt kommer der flere til nærmest dagligt, efterhånden som bydelene vokser og nyt skyder op. Alligevel er der også stadig landbrugsområder og skove - primært i forbindelse med byerne Kastrup og Dragør.

Amager er også kendt for sine mange strande som ikke mindst københavnerne nyder stor glæde af. Det er nemt at komme fra København og over på Amager, da hele ni broer og en tunnel fører til øen. Vi må heller ikke glemme, at Amager nu har en direkte forbindelse til Sverige via Øresundsbroen.

 

Amager låseservice

I takt med den eksplosive udvikling på Amager er også trafikken fulgt med - det kan jo ikke være anderledes. Myldretiden betyder ofte lange transporttider på Amager, og derfor er det kun en naturlig udvikling, at den efterhånden ganske berømte cyklende låsesmed, der i flere år har serviceret københavnernes låse, også er kommet til Amager. Dermed har også Amager glæde af en billig låsesmed.

Når det skal gå stærkt gennem trafikken, er der intet, der slår en cykel - medmindre da vi taler om et udrykningskøretøj. Og selvom en ødelagt lås eller en glemt nøgle på Amager sagtens kan føles som en katastrofe, der der altså ikke mulighed for blå blink og sirener på låsesmedenes køretøjer. Derfor cyklen!

 låsesmed ved Knippelsbro på Amager

Låsesmed ved Knippelsbro ved Amager vinkel 2

Din Amager låsesmed hjælper med:

- Omkodning af lås på Amager
- Udskifning/rep af låse
- Montering af ekstra låse
- Dørpumper
- Dørautomatik
- Sikkerhedstjek
- Oplukning af dør på Amager inkl. Dragør
- Låsesystemer

Tøv ikke med at ringe til Den Cyklende Låsesmed på Amager på 22596013.

Amager og indbrud

I takt med at Amager vokser i antal boliger og mindre erhverv, vokser antallet af indbrud naturligvis også. Generelt er der tale om nybyggerier, og her er låse som oftest gode og meget sikre. Det betyder, at de kriminelle i området i højere grad søger mod ældre byggerier, hvor sandsynligheden for dårlig eller slet ingen tyverisikring er større.

Nu er et godt tidspunkt for dig, der bor på Amager, til at få et tjek af din boligs tyverisikring. Vi låsesmede er uddannede til at tænke som tyven – og at tænke flere skridt foran ham. Vi kommer gerne og giver en vurdering af din bolig, et godt og solidt tilbud og en professionel sikring af dine døre og vinduer.

Lad os starte med en snak på 22 59 60 13 – uanset om du skal have tyverisikring, omkodet en lås eller andet låsesmedearbejde.

Adriansvej
Ahrenkildes Allé
Albaniensgade
Amager Boulevard
Amagerbrogade
Amagerbro Torv
Amagerfælledvej
Amager Landevej
Amager Strand
Amager Strandvej
Amsterdamvej
Anders Henriksens Gade
Artillerivej
Athensvej
Augustagade
Axel Heides Gade
Backersvej
Badensgade
Belgiensgade
Bergthorasgade
Biens Allé
Birketinget
Blekingegade
Borgerbo
Bredegrund
Bremensgade
Breslaugade
Brigadegården
Brigadevej
Brydes Allé
Brysselgade
Bulgariensgade
Byglandsgade
Bygrænsen
Bøhmensgade
Carlsgade
Christian Svendsens Gade
Christmas Møllers Plads
Cumberlandsgade
Cypernsvej
Dagøgade
Dalføret
Dalslandsgade
Digevej
Donaugade
Dovregade
Drechselsgade
Drogdensgade
Dronning Elisabeths Allé
Dyvekes Allé
Ebertsgade
Elbagade
Eliasgade
Elselillevej
Englandsvej
Engvej
Fehmernsgade
Femkløvervej Finlandsgade
Flinterenden
Forlandet
Formosavej
Frankrigsgade
Frankrigshusene
Fredenshøj Allé
Fremads Allé
Geislersgade
Genuavej
Gerbrandsvej
'Gissegyden'
Glommensgade
Greisvej
Grækenlandsvej
Gullandsgade
Hagbardvej
Halgreensgade
Hallandsgade
Hannovergade
Helikonsvej
Hellelidenvej
Hellasvej
Hemsedalsgade
Herjedalgade
Hessensgade
Hindustanvej
Hollænderdybet
Holmbladsgade
Hveensvej
Højdevej
Hørhusvej
Irlandsvej
Islands Brygge
Italiensvej
Jemtelandsgade
Jenagade
Kastrupvej
Keplersgade
Kigkurren
Kirkegårdsvej
Kirsten Kimers Vej
Klaksvigsgade
Kløvermarksvej
Knapmagerstien
Kong Volmers Vej
Kongedybet
Kongedybs Allé
Kongelundsvej
Kongovej
Koreavej
Korfuvej
Korinthvej
Kornblomstvej
Kretavej
Krimsvej
Krudtmøllegårds Allé
Kurlandsgade
Kurvemagerstien
Kvintus Allé
Langebrogade
Laplandsgade
Lemberggade Lerfosgade
Lergravsvej
Liden Gunvers Vej
Liden Kirstens Vej
Liflandsgade
Lillegrund
Limgården
Lindgreens Allé
Livornovej
'Lizzies Plads'
Lombardigade
Lossepladsvej
Lybækgade
Lygtemagerstien
Lyneborggade
Lyongade
Lysefjordsgade
Lærdalsgade
Majporten
Maltagade
Mantuavej
Marathonvej
Markmandsgade
Marsalavej
Meklenborggade
Mellemforts Allé
Messinavej
Middelgrundsvej
Milanovej
Milosvej
Mjøsensgade
Moldaugade
Moselgade
Murciagade
Neapelvej
Njalsgade
Nokken
Nordlandsgade
Nordre Røse Vej
Norgesgade
Normandigade
Nyrnberggade
Nålemagerstien
Obdams Allé
Oldenborggade
Oliebladsgade
Oliefabriksvej
Olymposvej
Ove Billes Vej
Oxford Allé
Paduavej
Palermovej
Parmagade
Peder Lykkes Vej
Per Døvers Vej
Pindosvej
Polensgade
Pommernsgade
Poppelrækken
Portugalsgade Prags Boulevard
Prins Buris Vej
Prøvestens Allé
Prøvestensbroen
Raffinaderivej
Ravennavej
Reberbanegade
Refshalevej
Regitsevej
Remisevej
Reykjaviksgade
Ridder Stigs Vej
Rodosvej
Romsdalsgade
Roselillevej
Rumæniensgade
Rødegård
Røde Mellemvej
Røsågade
Rågårdsminde
Saltholmsvej
Samosvej
Serbiensgade
Shetlandsgade
Siciliensgade
Sigbrits Allé
Signelilvej
Siljangade
Sixtusvej
Sjællandsbroen
Skipper Clements Allé
Skotlandsgade
Skotlands Plads
Skånegade
Smyrnavej
Smålandsgade
Snorresgade
Sofie Brahes Allé
Sognefjordsgade
Sorrentovej
Spaniensgade
Sternberggade
Stolemagerstien
Store Krog
Store Mølle Vej
Strandodsvej
Strickersvej
Sturlasgade
Sundby Parkvej
Sundbyvester Plads
Sundbyvestervej
Sundholmsvej
Sundparken
Svend Aukens Plads
Svend Dyrings Vej Svend Vonveds Vej
Sverrigsgade
Svinget
Syvens Allé
Sætersdalgade
Søren Norbys Allé
Telemarksgade
Theisvej
Thingvalla Allé
Thorshavnsgade
Thorvald Borgs Gade
Tinggården
Tingvej
Tjørnerækken
Torben Oxes Allé
Torvegade
Tovelillevej
Tovværkgade
Trægården
Tycho Brahes Allé
Tyge Krabbes Vej
Tyrolsgade
Ulrik Birchs Allé
Under Elmene
Ungarnsgade
Uplandsgade
Urmagerstien
Ved Amagerbanen
Ved Amagerport
Ved Kløvermarken
Ved Linden
Ved Mønten
Ved Stadsgraven
Ved Sønderport
Vejlands Allé
Venedigvej
Vermlandsgade
Vestmannagade
Volosvej
Weimargade
Wibrandtsvej
Willumsvej
Wittenberggade
Woltersgade
Yderlandsvej
Æblestien
Æginavej
Ølandsgade
Ørestads Boulevard
Øresund Parkvej
Øresundsvej
Øselsgade
Østerdalsgade
Østrigsgade
Ålandsgade