Låsesystem

Mange låse uden mange nøgler

Låsesystemer benyttes alle steder, hvor man gerne vil tage hånd om både differentieret adgang og sikre mod kopiering af nøgler.

Dette kan løses enten mekanisk med kopisikre nøgler eller elektronisk med et låsesystem med brik.

Mange fordele med låsesystemer

Uanset hvilken løsning man vælger, vil et elektronisk låsesystem give en række fordele for nøglebærerne. Man kan tildele enkelte nøgler mere adgang end andre, og man kan samtidigt begrænse adgangen til at matche behovet for ønsket adgang.

På den måde vil eksempelvis en leder have en højere rangerende nøgle end en ansat, og derved mere adgang i låsesystemet. Alle nøglebærere tildeles altså blot én nøgle, som så har adgang efter behov.

Vi kan hjælpe dig

Vil du lære mere om låsesystemer? Skriv til os 🙂

Få den rigtige løsning

Et elektronisk nøglesystem / låsesystem anbefales alle steder, hvor der enten er mange nøglebærere eller hvor der er hyppig udskiftning af nøglebærerne.

Når man planlægger at erhverve sig et låsesystem til enten erhverv eller boligforeninger, så anbefales det samtidigt at gøre sig nogle forberedende tanker inden opbygningen af låsesystemet, med henblik på at lave den helt rigtige løsning i relation til adgang og begrænsninger af adgang, antallet af nøgler etc. Her kan et digitalt låsesystem være en fremragende løsning - se for eksempel iLoq.

Hvis det fx drejer sig om en skole, så skal der typisk bruges nogle få hovednøgler til ledelsen, en masse lærernøgler med mindre adgang end hovednøgler, og der skal også gøres nogle tanker omkring nøgler til fx aftenskole, idrætsforeninger som skal have adgang til gymnastiksal, rengøring osv.

Det er sjældent voldsomt kompliceret, men det enormt vigtigt at planlægge og udtænke låsesystemet korrekt.

Hos Den Cyklende Låsesmed vægter vi bæredygtighed højt, både hvad angår ressourceforbrug og økonomi, så uanset om det drejer sig om et mekanisk låsesystem eller et elektronisk låsesystem, leverer vi produkter med bæredygtighed for øje.

Vi kan levere mekaniske låsesystemer, der opfylder alle sikringskrav i form af forsikringsgodkendelse, kopisikkerhed osv, og som også samtidigt er dansk produceret og dansk udviklet.

Ligeledes kan Den Cyklende Låsesmed også levere elektroniske låsesystemer, med bæredygtigheden i top. Det finske låsesystem iLOQ, er et strømløst og selvdrevet elektronisk låsesystem, som er helt unikt.

2021-08-31_21-08-36

Låsesystem løsninger til erhverv

Langt de fleste erhverv, store som små, har stor gavn af et låsesystem. Afhængigt af hvilken branche, man opererer i, kan det også være et forsikringskrav, at der er etableret et sikkert låsesystem.

Der er mange fordele ved at have et låsesystem. Den primære er, at nøglerne ikke kan kopieres. Det giver en vis tryghed, at en udleveret nøgle til en ansat, ikke kan kopieres. Så længe vedkommende returnerer nøglen, ved man med sikkerhed, at man kan redegøre for alle nøgler i systemet, og at sikkerheden forbliver intakt.

En nøgle til mange døre

Der er samtidigt en stor fleksibilitet i, at medarbejdere i ledende stillinger kan nøjes med at have én nøgle med sig, for at have adgang til flere lokationer. Har man eksempelvis flere afdelinger, som umiddelbart opererer selvstændigt, men hvor fx en overordnet manager, indkøbschef, rengøring eller lignende skal kunne tilgå alle, så vil man med et låsesystem opnå stor fleksibilitet.

Man kan opdele låsesystemet i separate ‘celler’, så der fx i hver afdeling er en ledernøgle med fuld adgang, en medarbejdernøgle, der er begrænset til ikke at virke i kontor og lager, samt en leverandørnøgle, som kun kan tilgå vareindleveringen.

22 59 60 13 - Den cyklende laasesmedSådan kan man opbygge fx fem afdelinger spredt rundt i byen, hvor medarbejderne kun har adgang til sin egen afdeling, men hvor udvalgte medarbejdere kan tilgå samtlige afdelinger. Skulle der mistes en nøgle i den enkelte afdeling, er skaden begrænset til denne afdeling, og det vil altså ikke kræve håndtering på de fire øvrige afdelinger.

Forud for etableringen af et låsesystem, skal planlægges og gennemtænkes nøglebærerenes behov, for at få det optimale ud af systemet. Man skal begrænse nøglernes adgang, til at matche det eksakte behov den enkelte medarbejder har.

Har man eksempelvis stor udskiftning i medarbejder-staben pga studiejobs og lignende sæsonarbejde, så bør disse nøglebærere være yderst begrænset, i tilfælde af en nøgle mistes, ikke returneres, eller decideret stjæles.

Derimod kan en medarbejder med anciennitet, som f.eks en afdelingschef, oftest behandles med større tillid, og derfor tildeles mere adgang på sin nøgle. Og naturligvis helt op på ledelses- eller ejerniveau, der tildeles man oftest en nøgle helt uden begrænsninger, som vil virke i hele organisationen.

Et låsesystem skræddersyes til at matche det helt konkrete behov, og det er derfor ofte en god ide at gennemtænke hvilke begrænsninger og hvilken grad af fleksibilitet man ønsker, inden låsesystemet opbygges.

Med et mekanisk låsesystem vil der ved mistet nøgle skulle rekvireres en låsesmed for at håndtere opgaven. De enkelte låse vil skulle omkodes for at udelukke den mistede nøgle, og der vil skulle etableres erstatningsnøgler.

Vi kan hjælpe dig

Vil du lære mere om låsesystemer? Skriv til os 🙂

Låsesystemer til boligforeninger

De fleste foreninger, hvad enten de er ejer- eller andelsforeninger, vælger idag at have et låsesystem på foreningens døre. De kopisikre nøgler sikrer, at kun de personer, som tilhører ejendommen, kan komme ind. Man kan samtidig begrænse systemet således, at man som nøglebærer kun har adgang i egen opgang samt fællesdøre, såsom port, cykelkælder osv, men altså ikke samtlige opgange.

En typisk årsag til, at foreninger ønsker at få etableret et låsesystem, er indbrud i kælder- eller loftrum. I en sådan situation er alle med adgang til disse rum pludselig mistænkligtgjort, og det er ikke godt for fællesskabet i en forening.

Det er jo vanskeligt at afgøre, hvem der begår disse ting, men den typiske fornemmelse er, at det ikke er en fra egen opgang.

En god opbygning af et låsesystem

Derfor er det fornuftigt at opbygge et låsesystem, så det begrænser den enkeltes adgang til at matche det aktuelle behov. Man kan samtidigt sagtens oprette nøgler, som skal have fuld adgang i hele huset til eksempelvis vicevært, eller en trappevasker-nøgle, som kan komme i alle opgange og bagtrapper, men ikke lofter, kældre, cykel- og barnevognsrum osv.

Postvæsenet skal også have en nøgle til alle opgange, men ikke adgang til andet.

En typisk årsag til, at foreninger ønsker at få etableret et låsesystem, er indbrud i kælder- eller loftrum.

Et yderst populært tiltag ved at have låsesystem på boligforeninger er muligheden for at kunne bruge sin bolignøgle til flere formål. På den måde skal man blot have én nøgle for at kunne åbne foreningens fællesdøre samt egen dør, postkasse, og hængelås på loftrummet. 

Når man vælger et låsesystem skal der udpeges en eller flere nøgleansvarlige, der vil være de eneste, som kan bestille flere nøgler, ændringer til låsesystemet eller tilføje/fjerne andre nøgleansvarlige. Det er typisk en opgave, der bliver båret af bestyrelsen og/eller viceværten, men det er altså op til den enkelte forening, at vælge den løsning der passer bedst. 

Produktbillede FirkantetEt godt, omhyggeligt administreret låsesystem vil også gøre sig gavnligt ved fraflytninger.

Kontrol af nøgler i omløb

Holder man disciplineret kontrol med, hvor mange nøgler, den enkelte bolig har fået udleveret, vil man ved fraflytning kunne konstatere, hvis en eller flere nøgler er væk. Det er særligt i disse situationer, der oftest mistes en eller flere nøgler, da de fleste mennesker over tid udleverer en ekstra nøgle til familie, venner eller lignende. Det vil derfor være vigtigt at kunne konstatere, om der er en enkelt nøgle, som mangler ved flytning.

Typisk vil vedkommende, som fraflytter, komme i tanke om, hvem der har denne nøgle og fremskaffe den, hvorved låsesystemet bevares intakt.

Alle disse funktioner er mulige, hvad enten man vælger et mekanisk låsesystem eller et elektronisk låsesystem. Hos Den Cyklende Låsesmed vægter vi bæredygtighed højt, både hvad angår ressourceforbrug og økonomi, så uanset om det drejer sig om et mekanisk låsesystem, eller et elektronisk låsesystem, vil I blive tilbudt produkter med bæredygtighed for øje.

Den Cyklende Låsesmed kan levere mekaniske låsesystemer, som opfylder alle sikringskrav i form af forsikringsgodkendelse, kopisikkerhed osv, og som samtidigt er dansk produceret og dansk udviklet. 

Den Cyklende Låsesmed kan også levere elektroniske låsesystemer med bæredygtigheden i top. Det finske låsesystem iLOQ er et strømløst og selvdrevet elektronisk låsesystem, som er ganske unikt.

Vi kan hjælpe dig

Vil du lære mere om låsesystemer? Skriv til os 🙂

Låsesmed i København

Lokal låsesmed i København

Den Cyklende Låsesmed er på gaderne i både Frederiksberg Kommune samt hele Storkøbenhavn, hvilket naturligvis også dækker alle brokvartererne.

Samtidig kan du være sikker på, at Den Cyklende Låsesmed er det rette valg for din grønne samvittighed, når det kommer til at vælge den rigtige låsesmed i København.

Glem ikke, at myldretid i København absolut intet betyder for os – din låsesmed kommer igennem uanset tidspunktet på dagen!